KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/ 2023

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych         01 września 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna                                                            23 – 31 grudnia 2022

Ferie zimowe                                                                                    16 – 29 stycznia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna                                                              06 – 11 kwietnia 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty                                                                                23 – 25 maja 2023 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych                       23 czerwca 2023 r.

Ferie letnie                                                                                24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Wystawianie ocen

  1. Proponowane śródroczne do 15.12.2022 r.
  2. Ostateczne śródroczne do 05.01.2023 r.
  3. Proponowane roczne do 18.05.2023 r.
  4. Ostateczne roczne do 12.06.2023 r.


Zebrania z rodzicami

  1. 1- 06.09.2022 r. organizacyjne
  2. 12.14.2022 r. dot. ocen za I półrocze 
  3. 10.05.2022 r. dot. ocen końcoworocznych
  4. 10.05.2023 r. dot.  egzamin ósmoklasisty
Skip to content