„ZAINSPIROWANI  TWÓRCZOŚCIĄ   MARII   KONOPNICKIEJ…”

  W roku szkolnym 2022/2023 w  Szkole  Podstawowej   im. Marii  Konopnickiej w Koninie

zorganizowano  kolejną już , IV edycję Konkursu LiterackiegoZainspirowani  twórczością Marii Konopnickiej…”.

  Honorowy Patronat  nad  przedsięwzięciem objęli: Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Marii Konopnickiej- Oddział Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Historii Ruchu Ludowego w Warszawie , Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Wójt Gminy Rędziny.

  Konkurs o zasięgu ogólnopolskim, skierowany  do uczniów kl. II -VIII  szkół podstawowych , ma na  celu  popularyzację  twórczości Marii Konopnickiej- patronki Szkoły Podstawowej w Koninie, oraz   zwrócenie  uwagi dzieci i młodzieży  na  wartości i postawy  życiowe ukazane w  utworach pozytywistycznej autorki. Ponadto  daje możliwość  wykazania się wrażliwością literacką i wyobraźnią, a także  staje się  okazją do  zaprezentowania  swoich uzdolnień , zainteresowań literackich  oraz przemyśleń   na tematy związane z twórczością M. Konopnickiej  i jej odniesieniami do współczesnego  życia. Uczestnicy tegorocznej edycji  Konkursu mieli za zadanie  napisać w dowolnej formie  prace literackie  na wybrany przez siebie  temat :

I grupa ( kl.II-III ):

*„Czary mary – nie do wiary…”- wykorzystując znajomość utworu M. Konopnickiej „Na jagody”, napisz list do Janka, bohatera  tego  utworu , w którym opowiesz mu swoją niezwykłą, zaskakującą, a może tajemniczą  przygodę  podczas wędrówki przez las.

II grupa( kl.IV-VI)  :

* Przyroda to też przygoda… –  w dowolnej formie rozwiń myśl, wykorzystując

    znajomość  utworów M. Konopnickiej  i własne  doświadczenia oraz  przemyślenia.

. III grupa ( kl.VII-VIII)  :

 * Podróże są piękne, ale…. Dokończi rozwiń myśl  w dowolnej formie w oparciu o wybrane   utwory  M. Konopnickiej i własne przemyślenia.

    Na tegoroczny Konkurs  napłynęło kilkadziesiąt prac uczniów  szkół podstawowych z województw:  mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego  oraz śląskiego.  Nadesłane   teksty wyróżniają  się nie tylko  oryginalną formą, ale także wysokim poziomem merytorycznym i  językowym oraz ciekawymi refleksjami na temat wyznawanego systemu wartości, ciekawości świata i tego, co w życiu fascynujące i niezwykłe.

    Serdecznie  dziękujemy wszystkim  uczestnikom za udział w Konkursie  oraz   nauczycielom opiekunom, którzy  wspierali  swoich podopiecznych  podczas  tworzenia  prac . Autorom nagrodzonych  tekstów  gratulujemy  i życzymy nieustannego rozwijania literackich pasji   oraz sukcesów w kolejnych  konkursach. Nagrody oraz dyplomy dla uczestników, a także podziękowania dla opiekunów  zostaną przekazane  drogą pocztową

                                         LAUREACI              

                                         Kategoria   klasy  II-III

I miejsce

 Liliana Namyślak – Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w  Pankach

 Nauczyciel opiekun:Jolanta Stróżna              

II miejsce

Natalia Duś – Szkoła Podstawowa  im. Józefa Piłsudskiego  w  Koniecpolu

Nauczyciel opiekun: Zdzisława Domoradzka

III miejsce

Martyna  Machowska– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwiatanowicach,

Nauczyciel opiekun: Irena Basista

Wyróżnienie

Łukasz Białon– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kwiatanowicach

Nauczyciel opiekun: Irena Basista

Adam Łacek, Damian Skubisz– Szkoła Podstawowa  Nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha w Czerwiennem

Nauczyciel opiekun: Maria Miętus

                                                       Kategoria II  klasy  IV-VI

I miejsce

Wiktoria Grzelak– Szkoła Podstawowa  im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu

Nauczyciel opiekun: Maria Gąsiorek

Emilia Musielińska– Szkoła Podstawowa  im. Janusza Korczaka w Zawadzie

Nauczyciel opiekun: Bogusława  Woldan

II miejsce

Zofia Łacek– Szkoła Podstawowa  Nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha w Czerwiennem

Nauczyciel opiekun: Maria Miętus

Hubert Łątka- Szkoła Podstawowa  w Dobieszynie

Nauczyciel opiekun: Beata Orzechowska

III miejsce

Wiktoria Strzelczyk– Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w  Opatowie

Nauczyciel opiekun: Maria Napieraj

Kacper Szuberla – Szkoła Podstawowa  im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w Woli  Rafałowskiej

Nauczyciel opiekun: Dominika Kłyż

Wiktoria Mechelewska– Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Koninie

Nauczyciel opiekun: Alicja Piwowarczyk

Wyróżnienie

Bartłomiej Staszel– Szkoła Podstawowa  Nr 1 im. Andrzeja Knapczyka-Ducha w Czerwiennem

Nauczyciel opiekun: Maria Miętus

Amelia Kabała– Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w  Opatowie

Nauczyciel opiekun: Maria Napieraj

Wiktoria Wujec– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą

Nauczyciel opiekun: Magdalena Orszulak

Urszula Kłak– Szkoła Podstawowa  im .Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

Nauczyciel opiekun: Elżbieta Owczarek

Roksana Konieczna– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Częstochowie

Nauczyciel opiekun: Agnieszka Dziurkowska

                                                              Kategoria III klasy  VII-VIII

I miejsce

Fabian Janota– Szkoła Podstawowa  nr 4 im.74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w  Lublińcu

Nauczyciel opiekun: Ewa Prandzioch

II miejsce

Zuzanna Twaróg– Szkoła Podstawowa  w Dobieszynie

Nauczyciel opiekun: Beata Orzechowska

III miejsce

Maja Kuboszek– Szkoła Podstawowa  nr 8 im. Krystyny  Bochenek w Skoczowie

Nauczyciel opiekun: Monika Szczyrba

Lena Mechelewska– Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Koninie

Nauczyciel opiekun:  Agnieszka Górniewicz

Wyróżnienie

Zuzanna Gorzelniowska– Szkoła Podstawowa  w Dobieszynie

Nauczyciel opiekun: Beata Orzechowska

Daria Boryś – Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Koninie

Nauczyciel opiekun:  Agnieszka Górniewicz

Kluczem do sukcesu jest działanie, a niezbędna w działaniu jest wytrwałość ”. ( Sun Yat Sen)

Wytrwałość jest wielkim elementem sukcesu. Jeśli tylko pukasz wystarczająco długo i wystarczająco głośno do bramy, na pewno kogoś obudzisz.” Henry Wandsworth Longfellow

„Wytrwałość, sekret wszystkich triumfów.” – Victor Hugo


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content