💚🍀💚Warsztaty ekologiczne w ramach Projektu Life „Śląskie. Przywracamy błękit” 💚🍀💚

15 listopada uczniowie klas młodszych wzięli udział w warsztatach ekologicznych realizowanych w ramach Projektu Life „Śląskie. Przywracamy błękit”. Celem przeprowadzonych przez ekodoradcę regionalnego zajęć- ”To ważne czym oddychamy”- była edukacja ekologiczna uczniów, która dotyczyła zagadnień związanych z ochroną powietrza. Uczniowie uczestniczyli w rozmowie o zanieczyszczeniu powietrza- jego przyczynach i skutkach dla naszego zdrowia. Poprzez zabawę, pogadankę i wykonanie ćwiczeń doradca starała się przybliżyć uczniom temat smogu i sposoby walki z nim. Podsumowaniem warsztatów, podczas których uczniowie wykazali się dużą aktywnością, było obdarowanie ich dyplomami i orderami Strażnika Pozytywnej Atmosfery.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content