Miło nam poinformować, że w bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy trzeciej- w ramach zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia- biorą udział w innowacji pedagogicznej pt. „Felkowe opowieści- co nam podpowie fantazja”, która dotyczy nowatorskich rozwiązań metodycznych i której celem jest szerzenie idei rozwijania potencjału twórczego tkwiącego w uczniach, pobudzania ekspresji dziecięcej i wykorzystania jej do tworzenia opowiadań, których głównym bohaterem będzie klasowa maskotka o imieniu Felek. Połączenie czynności pisania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nieograniczoną wyobraźnią dziecięcą jest kluczem do niniejszej innowacji i stanowi jej główne założenie. Zajęcia doskonalić będą u uczniów umiejętność redagowania opowiadania wymaganą w podstawie programowej dla ich etapu edukacyjnego, przy jednoczesnym rozwijaniu twórczego myślenia, wyobraźni, innowacyjnego wykonywania zadań. Innowacja ma zachęcać, pobudzać uczniów do aktywności, do rozwijania zainteresowań, ale przede wszystkim wzmacniać pozytywne nastawienie do nauki.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content