14 lutego  to dla większości młodego pokolenia Dzień św. Walentego, ale w historii naszego kraju jest to bardzo ważna rocznica patriotyczna. Przed 80 laty powstała bowiem Armia Krajowa – największa organizacja konspiracyjna świata. Była  podziemnym Wojskiem Polskim, częścią Sił Zbrojnych RP podległych konstytucyjnym władzom państwowym działającym na obczyźnie. W skład powstającej organizacji wchodziło około 125 tysięcy osób, a w chwili włączenia wielu mniejszych konspiracyjnych grup patriotycznych, aż 380 tysięcy ludzi.

    Dla Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie jest to data ważna ze względu na udział w podziemiu pierwszej dyrektorki naszej placówki, Marii Wandy Gotman.   W tym budynku w czasach II wojny światowej uczestniczyła w  tajnych spotkaniach  konspiracji, była też organizatorem  w Koninie tajnych kompletów. Tu w czasach okupacji ukrywała broń i zaopatrzenie dla członków swojej organizacji, narażając życie. Nazywana była lokalną „Siłaczką”, której mieszkańcy tej ziemi zawdzięczają wiele dobrego. Jednak trudności związane z rozbudową szkoły,  brak pomocy lokalnych władz, ciężkie warunki bytowe osłabiły fizycznie  Wandę Gotman i doprowadziły do  poważnej choroby, a  w konsekwencji do śmierci .

    W hołdzie wszystkim walczącym i poległym uczestnikom podziemia patriotycznego w latach 1939 – 1945 na Ziemi Rędzińskiej, na budynku Szkoły Podstawowej w Koninie  została umieszczona pamiątkowa tablica, uroczyście odsłonięta przez Senatora RP dr Ryszarda Majera, Ks. Gen. Stanisława Rospondka, Wójta Gminy Rędziny Pawła Militowskiego, Radną Annę Sadziak  oraz dyrektora szkoły dr Adama Jarugę.

„Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia.”

                                                                                                                                  Cyceron


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content