W ramach realizacji projektu edukacyjnego „Szkolne przygody Gangu Swojaków” uczniowie klasy drugiej Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie wykonali zespołową pracę konkursową- mapę Małej Ojczyzny przedstawiającą znajdujący się na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej, nieopodal podczęstochowskiego Olsztyna, Rezerwat Sokole Góry- jeden z największych w tym regionie. Celem poszerzenia doświadczeń plastycznych uczniów, w pracy wykorzystano jesienne dary oraz materiały pochodzące z recyklingu. Praca prezentuje charakterystyczne dla Jury Krakowsko- Częstochowskiej: wzgórza wapienne, wzniesienia, liczne jaskinie, gdzie spotkać można aż 7 gatunków nietoperzy objętych ścisłą ochroną, w tym podkowca małego zagrożonego wyginięciem w województwie śląskim, zamek olsztyński oraz niezwykłą część przyrody ożywionej: lasy bukowe, sosnowe, jodłowe zamieszkane przez puchacze czy jeże. Ważną częścią pracy- nawiązującą do przygód bohaterów Gangu Swojaków, było także ukazanie możliwości ochrony zwierząt występujących w tym regionie przez ludzi. Udział w projekcie przyczynił się do uwrażliwienia uczniów na piękno, bogactwo przyrody, dostrzeżenia zależności pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem i przede wszystkim kreowania właściwych postaw wobec wszystkich zwierząt, nie tylko tych objętych ochroną lub zagrożonych wyginięciem. Wykonanie pracy konkursowej z kolei znacząco pogłębiło wiedzę uczniów na temat najbliższego otoczenia, w którym żyją. Z niecierpliwością oczekujemy na wyniki konkursu🙂


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content