XXI w. to wiek wielu  przemian społeczno-ekonomicznych, wielkiego postępu cywilizacyjnego, rozwoju technologii informacyjnych i  szybkiego przepływu informacji. Współcześni ludzie  żyją szybko i intensywnie, skupiając się na teraźniejszych zadaniach i celach. Ich życie zdominowanie jest przez karierę i  osiąganie  sukcesów. Dlatego często nie mają czasu, aby pamiętać o przeszłości, a  w wychowaniu dzieci połączyć współczesność z przeszłością, postęp z tradycją. Młodzież, korzystająca w coraz większym stopniu z technologii informacyjnej i komunikacyjnej, oddala się od świata rzeczywistego, który jest zastępowany przez  świat wirtualny. Dla młodych ludzi  prawdziwe życie znajduje się w  Internecie, który stanowi  już nie tylko źródło wiedzy, ale też staje się sposobem nawiązywanie kontaktów rówieśniczych, sposobem na nudę czy na wyrażenie, w bardzo różny sposób, anonimowo, własnego zdania na różnorodne tematy. To niepokojące  zjawisko powoduje rozluźnienie więzi nie tylko rodzinnych, ale też ogólnoludzkich. Dlatego szczególne zadanie stoi przed współczesną szkołą. Nauczyciel XXI w. powinien  uświadomić   podopiecznym, że przyszłości nie można budować, zapominając o przeszłości.

Przekazywane z pokolenia na pokolenie: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia  i zachowania, normy społeczne stanowią o odrębności  narodu polskiego i dlatego są tak ważne. Również pedagodzy ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie podejmują działania mające na celi pokazanie uczniom  tradycji jako nieodłącznego elementu kultury polskiej. Ponieważ szczególne znaczenie dla Polaków  mają obrzędy związane ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy,  na lekcjach czytane są   wiersze i opowiadania o dawnych zwyczajach i obrzędach. Uczniowie poznają je także  poprzez doświadczenie  m.in. wykonując  ozdoby świąteczne( stroiki bożonarodzeniowe i wielkanocne) , śpiewanie  kolęd i pastorałek, ozdabianie palemek,  pisanek, sianie  rzeżuchy . Udział w konkursach plastycznych, literackich  czy muzycznych, kultywujących dawne obyczaje i obrzędy,  to jeszcze inna forma przypomnienia dzieciom i młodzieży  naszego dziedzictwa kulturowego. W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie  konińskiej szkoły zaangażowali się bardzo mocno  w poznanie polskich tradycji świątecznych, wykonując prace plastyczne na:

    – Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Zimowy pejzaż świąteczny”

    – Powiatowy Konkurs Plastyczny „Świąteczny choinka, świąteczny stroik”

    – XXVI Regionalny Konkurs „Palma, pisanka, Marzanna”

    – Gminny Konkurs Plastyczny „Na Kartkę Wielkanocną 2021”

   – „Muzeum odwołuje zimę”- konkurs na najpiękniejszą marzannę, zorganizowany

     przez Muzeum Częstochowskie

   Innym, starosłowiańskim zwyczajem  kultywowanym w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej, jest coroczne powitanie wiosny i odpędzanie zimy poprzez  palenie na podwórku szkolnym  kukły  Marzanny, własnoręcznie wykonanej przez najmłodszych uczniów. Tegoroczny przemarsz ulicami Konina dostarczył  dzieciom i mieszkańcom wielu  emocji i dał okazję do wspaniałej zabawy oraz integracji. Najmłodsi, niosąc kolorową  kukłę, przy dźwiękach tamburynu i muzycznych grzechotek, obwieszczali mieszkańcom  odejście zimy i szybkie przybycie wiosny.

  Z kolei zorganizowanie w marcu konkursu „Rodzinny Stroik Świąteczny” miało na celu zaangażowanie  rodzin uczniów w podtrzymywanie tradycji, związanej z  Wielkanocą. Wspólne wykonywanie wielkanocnych ozdób  pozwoliło  na zacieśnienie więzi rodzinnych, spędzenie większej ilości czasu ze sobą i rozmowy, dzięki którym młode pokolenie uświadomi sobie, jakie wartości są  najważniejsze. Być może dzięki temu w życiu młodych ludzi  świat  rzeczywisty wygra z  wirtualnym. Młody człowiek  zrozumie, że o tradycję należy dbać, bo to ona świadczy o przynależności narodowej i ubogaca życie. Jak pisał Ezra Pound:

                  Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują.

Tekst: mgr Alicja Piwowarczyk


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content