PODSUMOWANIE PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. M. KONOPNICKIEJ W KONINIE

W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2010/2021

W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej

w Koninie podejmowane były działania mające na celu poprawę warunków i efektów nauczania, poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów , rozwijanie różnorodnych uczniowskich pasji , zainteresowanie różnorodnymi konkursami, integrację dzieci i młodzieży.

1. Poprawa warunków nauczania:

  1. wyremontowanie sali gimnastycznej,
  2. przygotowanie szafek dla uczniów na: ubrania, przybory szkolne, podręczniki,
  3. wyremontowanie przebieralni dla uczniów uczestniczących w lekcjach wychowania fizycznego,
  4. przygotowanie sali do zajęć z pedagogiem i logopedą,
  5. pomalowanie sal: dla kl. I- III oraz kl. 0 i przedszkolaków,
  6. zakup pomocy i zestawów doświadczalnych do pracowni przyrodniczej
  7. 10 laptopów oraz 25 tabletów i klawiatur,

2. Poprawa efektów nauczania:

a. zajęcia wyrównawcze z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego,

b. zajęcia kreatywne w kl.: I-III, IV, VI, VII, VIII,

c. realizacja w kl. I ogólnopolskiego projektu „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”- w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej,

d. realizacja w kl. II ,w zakresie edukacji technicznej, projektu „Dlaczego szkło nie przemaka?”- w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3.Rozwijanie zainteresowań uczniów:

a. udział uczniów w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych: wojewódzkich konkursach przedmiotowych, konkursach literackich, plastycznych, historyczno- plastycznych, historycznych,

b. wystawienie fragmentów „Balladyny” przez uczniów kl. VI, pod kierunkiem nauczyciela

j. polskiego,

c. zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego – kl.0-III,

d. warsztaty dla kl. I- III- tworzenie świec żelowych,

e. zajęcia sportowe prowadzone na terenie szkoły przez nauczyciela wych. fizycznego po lekcjach zdalnych.

4.Bezpieczeństwo:

a. warsztaty dla uczniów kl. IV- VIII „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,

b. spotkanie z policjantami- prelekcja na temat bezpiecznego poruszania się po drodze oraz

bezpiecznego korzystania ze stron internetowych i portali społecznościowych.

5.Uroczystości i imprezy:

a. udział przedstawicieli uczniów w lokalnej uroczystości w Rudnikach- obchody

78 rocznicy bestialskiego mordu na mieszkańcach naszej gminy, dokonanego przez hitlerowców w czasie okupacji niemieckiej,

b. Pasowanie na ucznia,

c. szkolny Dzień Chłopaka,

d. w ramach Europejskiego Dnia Języków -czytanie bajek w języku angielskim dzieciom z oddziału przedszkolnego- przez uczniów kl. VIII,

e. Święto Dyni- wykonywanie przez uczniów kl. I- III lampionów,

f. zorganizowanie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Zainspirowani Twórczością Marii Konopnickiej…”

g. zorganizowanie Powiatowego Konkursu na temat żywienia ( nie znam nazwy)

g. klasowe mikołajki – forma zdalna w kl. I- VIII,

h. wizyta św. Mikołaja w oddziale przedszkolnym,

i. spotkania wigilijne- forma zdalna kl. I-VIII.

6.Wolontariat:

a. Przygotowanie przez uczniów karmy oraz potrzebnych akcesoriów do opieki nad psami

i zawiezienie do schroniska w Jamrozowiźnie,

b. przygotowanie przez uczniów kl. IV i ich rodziców świątecznych paczek dla wychowanków Domu Dziecka w Chorzenicach- filia w Rędzinach.

7.Osiągnięcia :

Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny dla dzieci i młodzieży województwa śląskiego

 „ Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję…”

a. I miejsce – Alicja Ryszczuk kl. VIII ( praca literacka),

b. wyróżnienie – Dominik Trzciński kl. VII ( praca literacka),

Nauczyciel opiekun- p. Alicja Piwowarczyk

IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Cztery Pory Roku Oczami Dziecka” pod patronatem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli.

a.wyróżnienie- Filip Sojda kl. I

Nauczyciel opiekun- p. Sylwia Banaś


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content