„ Aby zrozumieć przyrodę….”

Od wieków ludzie próbowali zgłębiać tajemnice natury i fascynował ich otaczający świat. Zaskakiwały zjawiska, które próbowali wyjaśniać w różnorodny sposób. W końcu obserwacje i doświadczenia pozwoliły na wyodrębnienie nauk przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki, geografii.
W szkołach funkcjonują pracownie do nauki tych przedmiotów, wyposażone w różnorodne pomoce i zestawy doświadczalne oraz ćwiczeniowe. Od roku szkolnego 2020/2021 taką pracownię posiada również Szkoła Podstawowa w Koninie. Dysponuje ona: nowymi eksponatami do nauki o człowieku, botaniki, planszami biologicznymi, mikroskopami optycznymi, preparatami, zestawami chemicznymi, odczynnikami, nowymi mapami
i atlasami geograficznymi, globusami indukcyjnymi do rysowania, ekranem dotykowym, rzutnikiem itd. Aby uczniom łatwiej było przyswoić wiedzę, a lekcje chemii, biologii, geografii czy fizyki były interesujące, wykonywane są różne doświadczenia, obserwacje
i ćwiczenia. Na lekcjach biologii uczniowie dokonują ,m.in. za pomocą mikroskopów, obserwacji preparatów, np. :owocu pomidora, aparatu gębowego konika polnego, odnóży pszczoły, igły sosny, aparatu gębowego motyla. Na geografii uczą się m.in. rysować południki i równoleżniki na globusach indukcyjnych, czytać treść mapy, obliczać skalę. Fascynują ich także doświadczenia chemiczne zarówno te mniej bezpieczne, oglądane
na ekranie, jak i te wykonywane na lekcji pod kierunkiem nauczyciela, np., rozdzielanie mieszaniny wody z piaskiem metodą sączenia, czyli filtracji przez sączek (bibułkę filtracyjną) umieszczony na lejku.
Ciekawość poznawcza to naturalna potrzeba każdego ucznia, dlatego nauka przez doświadczenie daje lepsze efekty niż praca wyłącznie z podręcznikiem szkolnym i w końcu pozwala dzieciom oraz młodym ludziom zrozumieć zjawiska zachodzące w otaczającym ich świecie.

                    „Słyszałem i zapomniałem,
                    widziałem i zapamiętałem
                     Zrobiłem i zrozumiałem”.
                         (Konfucjusz)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content