„ Za to, że byli Polakami……”- w hołdzie pomordowanym
W dniu 18 września 2019 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im M. Konopnickiej w Koninie- pan Adam Jaruga oraz nauczyciel historii pani Renata Minkina wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w obchodach 77 rocznicy bestialskiego mordu na mieszkańcach naszej gminy. O tragicznym wydarzeniu, które miało miejsce 11 września 1942 r. przy rudnickich torach, pamięta cała lokalna społeczność, corocznie oddając hołd pomordowanym, a tym samym wyrażając szacunek ludziom, którzy zginęli „(..) za to, że byli Polakami na swojej ziemi..”
O godz. 12:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rudnikach miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców gminy Rędziny poległych w działaniach wojennych w latach 1939-1945.Tablica została ufundowana przez mieszkańców Rudnik i społeczność ZSP im Jana Pawła II w Rudnikach. Po przemówieniu Dyrektora szkoły pana Dawida Krzętowskiego, w imieniu Wójta Gminy Rędziny, głos zabrała pani Agnieszka Rydecka-Sekretarz Gminy Rędziny. Następnie ks. Stanisław Rospondek, emerytowany kapelan Wojska Polskiego , mieszkaniec i Honorowy Obywatel Rędzin, dla którego mottem życiowym w ciągu wielu lat posługi kapłańskiej i służby Ojczyźnie były słowa: „Bóg, Honor ,Ojczyzna”, podkreślił tragedię narodu polskiego w czasie II wojny światowej i poświecenie naszych rodaków, którzy walczyli o wolność i godność człowieka. Dalszą częścią obchodów upamiętniających tragiczne wydarzenia był występ artystyczny w wykonaniu uczniów ZSP im Jana Pawła II w Rudnikach
i przemarsz pod obelisk przy rudnickich torach, gdzie uczczono pamięć o ofiarach terroru -20 powieszonych- krótką modlitwą, złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy.
Niech uroczystości związane z tragicznymi wydarzeniami w naszej Małej Ojczyźnie będą wyrazem pamięci przekazywanej z pokolenia na pokolenie:
„My tutaj strażą nim czasy przeminą –
U bram przeszłości, u przyszłości wrót,
My tu świadectwem dla tego, co było,
My tu pamięcią męczeńskim mogiłom,
Którymi zranił naszą ziemię wróg.”
( Aleksandra Polanowska- Libner)


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content