Dni wolne od nauki w roku szkolnym 2020/ 2021

2 listopada 2020r. (poniedziałek)

23 grudnia – 31 grudnia (ferie świąteczne)

1- 14 lutego 2021 (ferie zimowe)

30 i 31 marca (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

1- 6 kwietnia 2021 (przerwa świąteczna)

25, 26, 27 maja 2021 (egzamin ósmoklasisty)

28 maja 2021 (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

4 czerwca 2021r.

Skip to content