Kolejny sukces naszych uczniów

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród laureatów Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego organizowanego przez KRUS sukces odnieśli nasi uczniowie : Sabina Smaga zajęła III miejsce w kategorii klas 0-3 Damian Olejnik III miejsce w kategorii klas 4-8 Sukces jest tym większy, że w konkursie łącznie brały udział 983 prace plastyczne.Gratulujemy !!!

Ankieta

Wspólnie z Radą Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej działającą przy ministrze Edukacji i Nauki stworzyliśmy ankietę dotyczącą nauczania zdalnego.  W ankiecie pytamy uczniów m.in. o stan wiedzy,  obciążenie nauką, kondycję fizyczną i psychiczną podczas nauki zdalnej.  Uczniowie mogą wypełnić ankietę od 15 kwietnia  do 5 maja. Badanie ma na celu Więcej…

Wyszukiwarka zawodów

Wszystkich ósmoklasistów zapraszamy na stronę RODN „WOM” w Częstochowie – Informator o szkołach (womczest.edu.pl). Strona skierowana jest do uczniów klas VIII planujących własną edukację w technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia. Projekt został przygotowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z inicjatywy i przy Więcej…

Skip to content