W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie obchody jubileuszowe, związane ze 100-leciem szkoły, rozpoczęły się z początkiem roku szkolnego 2021/2022 uroczystą akademią i odsłonięciem na ścianie szkoły murala z wizerunkiem patronki szkoły –Marii Konopnickiej, w obecności: Senatora RP dr. Ryszard Majera, Wójta Gminy Rędziny Pawła Militowskiego,
ks. Stanisława Rospondka, radnej Anny Sadziak, emerytowanych dyrektorów- Pani Alfredy Benduch i Bożeny Lasak. Kolejnym etapem było umieszczenie na budynku Szkoły Podstawowej w Koninie pamiątkowej tablicy w hołdzie wszystkim walczącym i poległym uczestnikom podziemia patriotycznego w latach 1939 – 1945 na Ziemi Rędzińskiej, w tym dla Wandy Gotman, organizatorki życia konspiracyjnego i tajnych kompletów na terenie Konina. Uroczystego odsłonięcia dokonali: Senator RP dr Ryszard Majer, ks. Gen. Stanisław Rospondek, Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski oraz dyrektor szkoły dr Adam Jaruga.
W roku szkolnym 2022/2023 kontynuowano przygotowania do Jubileuszu szkoły, który przypadał na 20 listopada 2022 r. Uczestniczyła w nich cała społeczność szkolna; dyrektor , nauczyciele, pracownicy i uczniowie. Wychowankowie poszerzali wiedzę na temat historii szkoły, wykonywali okolicznościowe gazetki oraz prace plastyczne . Poznawali wspomnienia swoich rodziców, dziadków czy pradziadków na temat szkolnego życia w konińskiej szkole, a także pisali wiersze, które przedstawiały historię szkoły i podkreślały wspaniałą atmosferą w niej panującą oraz zawierały życzenia z okazji Jubileuszu. Ponadto zostały przygotowane ulotki z rysem historycznym placówki oświatowej, ukazujące również współczesne szkolne wydarzenia i dokonania uczniów. Dyrektor szkoły pan Adam Jaruga opracował zarys monograficzny Szkoły Podstawowej w Koninie, natomiast wiersze napisane przez uczniów znalazły miejsce na wystawie w pracowni polonistycznej oraz zbiorze poezji jubileuszowej wydanym na 100-lecie szkoły. W ramach obchodów 100-lecia szkoły 18 listopada udaliśmy się również do Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
Zwieńczeniem obchodów jubileuszowych była uroczystość, która miała miejsce 25 listopada 2022 r. Rozpoczęła się ona uroczystą mszą świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego
w Koninie, po której zaproszeni goście, uczniowie ze Sztandarem Szkoły, nauczyciele i rodzice przeszli do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie.
Swoją obecnością zaszczycili nas :
Poseł na Sejm RP -Pani Lidia Burzyńska,
Wicekurator śląski reprezentujący Ministra Edukacji i Nauki- Pan Jacek Szczotka ,
Dyrektor Kuratorium Oświaty Delegatury w Częstochowie -Pani Alicja Janowska,
Dyrektor biura poselskiego- Pani Zofia Wojtysiak-Kowalik, reprezentująca
Posła na Sejm RP Zdzisława Wolskiego,
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego-Pan Stanisław Gmitruk, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz z Wicestarostą Janem Miarzyńskim, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Częstochowskiego Urszula Całusińska, Zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury,
Sportu i Promocji Powiatu –Pani Anna Dziewior, Wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZMW- Pan Michał Dzwonnik,
Wójt Gminy Rędziny-Pan Paweł Militowski,
Sekretarz Gminy Rędziny-Agnieszka Olszewska, Honorowy Obywatel Gminy Rędziny- ks. Stanisław Rospondek,
Proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mstowie –ks. Dawid Kover, Ksiądz Bogdan Łukuć z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Koninie,
Przedstawiciele radnych gminy Rędziny: Pani Lidia Wychowaniec, Pani Anna Sadziak, Pan Eryk Łęgowik,
Dyrektorzy szkół z: Rędzin –Pani Elżbieta Kowalczyk, Rędzin Osiedla –Pani Agnieszka Ryś, Kościelca- Pani Małgorzata Hutny, Rudnik-Pani Magdalena Stoszek,
Sołtys sołectwa Konin –Pani Mirosława Michalak, Prezes OSP Konin – Pan Sebastian Sojda, Dyrektor GOK w Rędzinach –Pani Jolanta Ciura, emerytowani dyrektorzy Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie- Panie:
Alfreda Benduch, Lidia Pasternak, Bożena Lasak,
emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły,
Rad Rodziców Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej: Edyta Nawojska, Wioletta Zielonka, Adam Bielawski.
Po powitaniu gości przez dyrektora szkoły wszyscy obecni obejrzeli ciekawą inscenizację w wykonaniu uczniów kl. I -VIII. Przedstawienie przygotowane pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego- Alicji Piwowarczyk, łączyło obrazy z przeszłości z teraźniejszością i uświadomiło obecnym, jak ważne są: nauka, patriotyzm, pamięć o ludziach i wydarzeniach, wspomnienia… Wywoływało nastrój smutku, powagi, ale też radości i wesołości, zmuszało do refleksji.
Barwności dodawały mu, opracowane przez panią Agatę Badowską podkłady muzyczne oraz prezentacje multimedialne, ukazujące szkolne życie na przestrzeni wieku. Całości dopełniała piękna dekoracja wykonana przez panią Anetę Biernacką- Francik..Natomiast pan Dominik Glica zadbał o efekty specjalne i dobre nagłośnienie podczas przedstawienia.
Po części artystycznej dyrektor szkoły-pan Adam Jaruga przekazał informację o
okolicznościowych listach przysłanych przez Posła na Sejm RP Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Posła na Sejm RP Dariusza Klimczaka. Następnie Wicekurator Śląski Pan Jacek Szczotka odczytał list w imieniu Ministra Edukacji i Nauki, Przemysława Czarnka. List od Senatora RP Ryszarda Majera został odczytany przez Radnego Gminy Rędziny-pana Eryka Łęgowika.
W końcowej części spotkania w sali OSP zaproszeni goście złożyli życzenia z okazji Jubileuszu szkoły i wręczyli prezenty: książki , sprzęt sportowy, dyplomy, kwiaty. Wójt Gminy Rędziny podarował dla szkoły piękny portret patronki Marii Konopnickiej. Następnie wszyscy obecni udali się do budynku szkoły, w którym mogli obejrzeć kolejny prezent od Wójt Gminy Rędziny, Pawła Militowskiego –naścienny monitor interaktywny. Ponadto goście podziwiali wystawę prac plastycznych i jubileuszowych wierszy. Prezentem od społeczności szkolnej dla Szanownych Gości były : ulotki z rysem historycznym placówki oświatowej, ukazujące również współczesne szkolne wydarzenia i dokonania uczniów, zarys monograficzny „100-lecie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie” , napisany przez dyrektora szkoły dr. Adama Jarugę oraz zbiór poezji jubileuszowej „Na stulecie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie”, na którą złożyły się wiersze uczniów naszej szkoły..
Podniosły Jubileusz już za nami, ale pozostaną wspomnienia tego niezwykłego dnia i tych wcześniejszych, podczas których przygotowywaliśmy się do obchodów 100-lecia naszej szkoły.
Czasu się nie da zatrzymać, ale naszym obowiązkiem jest zachowanie pamięci o ludziach,
miejscach i wydarzeniach nam bliskich !

          „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość”.
                                                  Jan Paweł II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content