Podziękowania  z okazji Święta Edukacji Narodowej

  W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie obchody  Święta Edukacji Narodowej miału miejsce 13 października. W tym dniu  nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni otrzymali podziękowania nie tylko od uczniów, ale również od dyrektora szkoły – Pana Adama Jarugi, który podkreślił w krótkim przemówieniu ogromną rolę pracy pedagogów w rozwijaniu umiejętności, zainteresowań i kreatywności wychowanków. Podziękował  również za   wspieraniu uczniów w dążeniu do osiągania jak najlepszych wyników w nauce  oraz  życzliwość wobec wychowanków.

 Natomiast w dniu 16 października, podczas uroczystości  w Centrum Usług Społecznościowych w Rędzinach, Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski wręczył  dyrektorom szkół i nauczycielom podziękowania za  wyróżniającą pracę, zaangażowanie w proces wychowawczy i edukacyjny w roku szkolnym 2021/2022. Nagrodził również uzdolnionych uczniów  za  doskonałe wyniki w nauce i reprezentowanie szkół w różnorodnych konkursach.

   W gronie wyróżnionych dyrektorów nagrodę otrzymał Adam Jaruga, a wśród nauczycieli znalazła się pani Alicja Piwowarczyk, nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Koninie. Polonistka, która aktywnie uczestniczy w życiu naszej szkoły. Promuje szkołę, corocznie  organizując Ogólnopolski Konkurs Literacki „Zainspirowani  twórczością Marii Konopnickiej” i przygotowując uroczystości środowiskowe. Jej uczniowie nie tylko uzyskują dobre wyniki na egzaminach zewnętrznych z j. polskiego, ale osiągają sukcesy w ogólnopolskich, wojewódzkich i powiatowych konkursach literackich i literacko-plastycznych.  

          Wójt Gminy Rędziny złożył również podziękowania pani Kamili Tomczyk, oraz nauczycielom, którzy przygotowywali finalistów konkursów przedmiotowych: Katarzynie Wierus, Izabeli Szymaczek, Adamowi Jarudze.

    Gratulacje z rąk Wójta Gminy Rędziny otrzymali również ubiegłoroczni absolwenci naszej szkoły, finaliści Wojewódzkich  Konkursów Przedmiotowych z biologii, historii i geografii: Eliza Paterczyk, Klaudia Urbaniec, Dominik Trzciński.

  „ Sukces to ciężka praca, analiza, a przede wszystkim  miłość do tego, co robisz…”

                                                                               Pele


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content