Dla większości młodych ludzi pojęcie patriotyzmu kojarzy się z obchodami rocznic narodowych,  uroczystymi akademiami, pamięcią o dokonaniach przeszłych pokoleń czy  dbałością  o symbole narodowe. Niewiele osób zastanawia się nad formą współczesnego patriotyzmu, bez konieczności poświęcenia życia dla Ojczyzny i walki o Jej wolność. Dlatego  tegoroczne obchody  Święta Niepodległości  w Szkole Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Koninie miały nieco inny charakter. Międzyklasowy turniej „Dla Niepodległej”, przeprowadzony w dniu 10 listopada 2021 r. przez uczniów kl. VIII  pod kierunkiem wychowawcy p. Aleksandry Gancarek, miał uzmysłowić młodym ludziom, że miłość do Ojczyzny można też wyrażać poprzez pogłębianie wiedzy, solidną naukę, rozwijanie swoich zainteresowań oraz godne reprezentowanie  Polski, lokalnego środowiska czy  szkoły poprzez udział w  różnych konkursach i zawodach.

Każda z   czterech drużyn, składająca  się z przedstawicieli klas: IV, V, VI i VII,  miała za zadanie udzielić  odpowiedzi  na pytania przygotowane przez  pedagogów. Dotyczyły one  następujących dziedzin: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, geografii, historii, muzyki i plastyki. Kategorie i numer pytania były losowane przez koło fortuny, co potęgowało   zainteresowanie uczestników konkursowych zmagań. Niezwykły doping ze strony pozostałych uczniów  mobilizował  drużyny do szybkiego udzielania odpowiedzi  i pozwolił na wyłonienie zwycięskiej grupy, dla  której przygotowano nagrodę- niespodziankę.

Na zakończenie uroczystości, w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”, przedszkolaki oraz uczniowie odśpiewali hymn narodowy. Podniosły nastrój chwili podkreślały nie tylko  uroczyste stroje dzieci, ale też duma, powaga i zamyślenie malujące się na ich twarzach .

Tegoroczne, nieco odmienione obchody Święta Niepodległości  pozwoliły zrozumieć uczniom Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie, iż w czasach pokoju patriotą jest każdy, kto pomaga osobom potrzebującym, działa na rzecz społeczności lokalnej, ulepsza otaczającą go rzeczywistość, a także dba o środowisko naturalne, kultywuje polskie tradycje, kulturę i język, godnie reprezentuje swój kraj poza granicami oraz stara się zdobyć jak najlepsze wykształcenie, aby w przyszłości mieć wpływ na rozwój swojej Ojczyzny-Polski.

                  „Polska – to taka kraina,
                    która się w sercu zaczyna.
                    Potem jest w myślach blisko,
                     w pięknej ziemi nad Wisłą.
                   Jej ścieżkami chodzimy,
                      budujemy, bronimy.
                      Polska – Ojczyzna…
                Kraina, która się w sercu zaczyna”.

                                               Ryszard Przymus

Tekst: mgr Alicja Piwowarczyk


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content