Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej im.M. Konopnickiej w Koninie 

         Przeszłość jest zamknięta w miejscach i przedmiotach, a gdy znajdziemy się tam, gdy je odnajdziemy – oswobodzone wspomnienia zwyciężają czas i wracają, aby żyć z nami.
                                             M. Proust

1 września 2021 r. był bardzo ważnym momentem dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie. W tym dniu nie tylko zainaugurowali nowy rok szkolny 2021/2022, ale rozpoczęli również obchody stulecia istnienia Szkoły Podstawowej w Koninie. Chociaż rocznica powstania tego obiektu przypada dopiero na 20 listopada 2022 r., uroczysta akademia zapoczątkowała szereg zaplanowanych działań dla uczczenia stulecia powstania szkoły, działań podejmowanych dla przypomnienia niezwykle ważnych chwil szkolnego życia w latach 1922- 2022, oraz sylwetek pedagogów, którzy przyczynili się do rozwoju szkolnictwa w Koninie
i dbali o pozytywny wizerunek tej placówki oświatowej.
W uroczystości, która rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koninie, uczestniczyli: senator RP Ryszard Majer, Wójt Gminy Rędziny Paweł Militowski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Częstochowskiego Urszula Całusińska , radny powiatu Robert Knysak, radni Gminy Rędziny, emerytowani dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Koninie: Alfreda Benduch i Bożena Lasak, emerytowany kapelan WP
ks. Stanisław Rospondek, ks. Proboszcz Bogdan Łukuć, uczniowie, nauczyciele oraz rodzice i mieszkańcy Konina. Po mszy wszyscy udali się do budynku OSP w Koninie, gdzie obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów klas: 3,4,6 i 8, przypominający historię powstania szkoły i początki jej funkcjonowania oraz postać kierowniczki szkoły -Wandy Gotmanówny, która odegrała ogromną rolę w rozwoju tej placówki oświatowej. Ostatnią częścią uroczystości było odsłonięcie murala umieszczonego na ścianie budynku szkoły, przedstawiającego wizerunek patronki –Marii Konopnickiej na tle biało-czerwonych barw
i słów Roty.
„Ocalić od zapomnienia…”- oto zadanie, które zainicjowali: dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie, w przededniu Jubileuszu powstania tej placówki edukacyjnej.
Czasu nie da się zatrzymać, ale warto
wracać do chwil, które pozostają
w naszej pamięci na zawsze.

Tekst autorstwa mgr Alicji Piwowarczyk


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content