Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces.

                                                                                                                Henry Ford

 Kiedy 1września 2020 r. rozpoczynaliśmy nowy rok szkolny, mieliśmy nadzieję na powrót  tradycyjnego stylu nauczania. Czuliśmy radość, że możemy się spotykać, rozmawiać, wspólnie pracować, choć w reżimie sanitarnym. Jednak kolejna fala pandemii wymusiła powrót do nauczania zdalnego i zweryfikowała nasze plany oraz  marzenia. Mimo to   w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie podejmowano wiele  działań mających na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów, rozwijanie różnorodnych uczniowskich pasji, zainteresowanie różnymi konkursami, integrację dzieci i młodzieży.

 Zatem podsumowując rok szkolny 2020/2021,  możemy stwierdzić , że nie był to czas  stracony, lecz dobrze wykorzystany przez  uczniów oraz nauczycieli Szkoły Podstawowej

im. M. Konopnickiej w Koninie  i bardzo  owocny dla całej społeczności szkolnej.

Podniesienie  efektów kształcenia:

1.Prowadzenie dla kl.I- VIII  dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe  metodą eksperymentu  w ramach  realizacji projektu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

2..Doposażenie szkoły w  dodatkowe pomoce naukowych zakupione w ramach  realizacji projektu dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny”.

3. Zajęcia wyrównawcze z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego.

4.. Zajęcia kreatywne w kl.: I-III, IV, VI, VII, VIII.

5.. Realizacja w kl. I ogólnopolskiego projektu „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?”- w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

6.Realizacja w kl. II (w zakresie edukacji technicznej) projektu „Dlaczego szkło nie przemaka?”- w ramach programu Uniwersytet Dzieci w Klasie pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

7.Grant przyznany w konkursie  fundacji CEMEX na zajęcia propagujące kulturę fizyczną „Od zdalnego do sprawnego”,   realizowane przez nauczyciela wychowania fizycznego

od roku szkolnego 2021/2022.

Rozwijanie zainteresowań uczniów:

1. Udział uczniów w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych: wojewódzkich konkursach przedmiotowych, konkursach literackich, plastycznych, historyczno- plastycznych, historycznych.

2. Wystawienie fragmentów „Balladyny” przez uczniów kl. VI.

3. Zajęcia z wykorzystaniem klocków Lego – kl.0-III,

4. Warsztaty dla kl. I- III- tworzenie świec żelowych.

5. Zajęcia sportowe prowadzone na terenie szkoły przez nauczyciela wychowania

   fizycznego po lekcjach zdalnych.

Bezpieczeństwo:

1. Warsztaty dla uczniów kl. IV- VIII „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

2.. Spotkanie z policjantami- prelekcja na temat bezpiecznego poruszania się po drodze

     oraz bezpiecznego korzystania ze stron internetowych i portali społecznościowych.

3.Bezpłatne warsztaty związane z tematyką bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,

   zorganizowane dzięki współpracy Fundacji CEMEX „Budujemy

    Przyszłość” ze Stowarzyszeniem „MADE”, firmą Com-Learn i wykładowcami

    Uniwersytetu J. Długosza w Częstochowie.

Uroczystości, imprezy, integracja :

1. Udział przedstawicieli uczniów w lokalnej uroczystości w Rudnikach-  obchody

 78 rocznicy bestialskiego mordu na mieszkańcach naszej gminy, dokonanego przez

    hitlerowców w czasie okupacji niemieckiej.

2. Pasowanie na ucznia.

3. Szkolny Dzień Chłopaka.

4. Zorganizowanie i przeprowadzenie gminnego konkursu „Uchwyć rędzińską jesień”.

5. W ramach Europejskiego Dnia Języków -czytanie bajek  w języku angielskim dzieciom

   z oddziału przedszkolnego- przez uczniów kl. VIII,

6. Święto Dyni- wykonywanie przez uczniów kl. I- III lampionów,

7. Konkursy zorganizowane przez Samorząd Szkolny: konkurs dyniowy i piernikowy

8. Zorganizowanie i przeprowadzenie Wojewódzkiego Konkursu Literackiego   „Zainspirowani Twórczością Marii Konopnickiej…”, skierowanego do uczniów szkół

  podstawowych województwa śląskiego.

9. Klasowe mikołajki – forma zdalna w kl. I- VIII.

10. Wizyta  św. Mikołaja w oddziale przedszkolnym.

11. Spotkania wigilijne- forma zdalna kl. I-VIII.

12.Bal karnawałowy przedszkolaków.

13. Warsztaty CEMEX  dla uczniów w czasie ferii zimowych na temat bezpieczeństwa
w cyberprzestrzeni, kreatywności i emocji.

14.Szkolny Dzień Kobiet.

14. Powitanie wiosny przez uczniów kl. I- III.

15. Zorganizowanie  konkursu „Rodzinny Stroik Świąteczny” , angażującego   rodziny uczniów w przygotowanie prac podtrzymujących wielkanocne  tradycje .

16.Szkolny Dzień Dziecka.

17.Dwudniowa wycieczka kl. VIII do Zawad.

18.Wycieczka kl. IV- VII na Jasną Górę i do Ogrodzieńca.

19.Wycieczka kl.0-III oraz przedszkolaków – Alpakarnia.

Wolontariat:

1. Przygotowanie przez uczniów karmy oraz  potrzebnych akcesoriów do opieki nad psami

    i zawiezienie do schroniska w Jamrozowiźnie,

2. Przygotowanie przez  uczniów kl. IV  i ich rodziców świątecznych paczek

     dla wychowanków Domu Dziecka w Chorzenicach- filia w Rędzinach.

Osiągnięcia:

1.Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii -Agata Mielczarek,

   kl. VIII, nauczyciel opiekun- mgr Izabela Szymaczek

2. Finalistka XX Międzypowiatowego Konkursu Historycznego „Czy znasz historię

    Częstochowy i regionu częstochowskiego”–  Emilia Chojnacka ,kl. VIII,  

    nauczyciel opiekun- dr Adam Jaruga.

3.Wyróżnienie w  Międzynarodowym Konkursie  Kangur Matematyczny 2021

    Dawid Sojda kl. II, nauczyciel opiekun- mgr Beata Pruban.

4. Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny dla dzieci i młodzieży województwa

    śląskiego „Dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję…”:

    I miejsce – Alicja Ryszczuk, kl. VIII ( praca literacka),

    wyróżnienie – Dominik Trzciński, kl. VII ( praca literacka),

  Nauczyciel opiekun- mgr  Alicja Piwowarczyk

5. Wojewódzki Konkurs Literacki Zainspirowani Twórczością Marii Konopnickiej… :

      III miejsce -Damian Olejnik, kl. VI ,nauczyciel opiekun – mgr Agnieszka Górniewicz

      III miejsce Dominik Trzciński, kl. VII, nauczyciel opiekun -mgr Alicja Piwowarczyk

     Wyróżnienia:

    Martyna Kotowska, kl. IV, nauczyciel opiekun – mgr Agnieszka Górniewicz

    Emilia Chojnacka, kl. VIII,  nauczyciel opiekun -mgr Alicja Piwowarczyk.

6. Wojewódzki Konkurs Literacki „Świąteczne marzenia”:

    II miejsce- Oliwier Kolmas,  kl.VII

   III miejsce- Agata Mielczarek,  kl.VIII.

   Wyróżnienie– Alicja Ryszczuk, kl.VIII.

    nauczyciel opiekun -mgr Alicja Piwowarczyk.

7. Wojewódzki Konkurs Literacki  „Na online jest mi fajnie- jeden dzień z e –lekcji”:

      I miejsce – Dominik Trzciński, kl. VII

      III miejsce- Oliwier Kolmas, kl.VII

      III miejsce-Klaudia Urbaniec,  kl.  VII

      nauczyciel opiekun -mgr Alicja Piwowarczyk.

8. Ogólnopolski Finał 2021 FAI Young Artists Contest

Wyróżnienie – Natalia Bielawska, kl.VI,

 nauczyciel opiekun- mgr Aneta Biernacka- Francik

9.  XV Wojewódzki Konkurs Plastyczny

     Świat Malowany Plasteliną  2020/2021 ,, Mój wymarzony prezent”:

I miejsce – Adrianna Ziętal, kl.VI

II miejsce – Oliwier Kolmas, kl.VII

III miejsce – Martyna Ziętal,  kl.IV.

Wyróżnienie –  Szymon Suleja, kl IV.

nauczyciel opiekun- mgr Aneta Biernacka- Francik

10.Wojewódzki Konkurs Plastyczny zorganizowany przez KRUS

  „Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”:

 III miejsce– Sabina Smaga, kl.0

III miejsce– Damian Olejnik, kl.VI

nauczyciel opiekun- mgr Aneta Biernacka- Francik

11.XXVI Regionalny Konkurs  „Palma, pisanka, marzanna”:

I miejsce:  Kacper Nawojski , Smaga Sabina- kl.0

I miejsce: Klaudia   Urbaniec – kl. VII

                 Dominik   Trzciński – kl. VII, Oliwier   Kolmas   –  kl. VII

Wyróżnienia:

 Martyna Kotowska, kl. IV

 Julia Urbaniec,kl. IV

 Agnieszka Kluźniak, kl. V

nauczyciel opiekun- mgr Aneta Biernacka- Francik

12.Powiatowy Konkurs Plastyczny „Świąteczna choinka, świąteczny stroik”:

I miejsce – Damian Olejnik kl.VI

III miejsce – Adrianna Ziętal kl.VI

Wyróżnienie– Paweł Stysiński kl.IV

nauczyciel opiekun- mgr Aneta Biernacka- Francik

13.Powiatowy Konkurs Plastyczny Mój ekslibris”  zorganizowany przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie

Wyróżnienie – Dominik Trzciński kl. VII

nauczyciel opiekun- mgr Aneta Biernacka- Francik

14.III Powiatowy Konkurs  Plastyczny „Cztery Pory Roku Oczami  Dziecka” pod patronatem Starosty Częstochowskiego-

                                     Kategoria lato

Wyróżnienie – Filip Sojda kl. I, nauczyciel opiekun- mgr Sylwia Banaś

15. III Jurajski Konkurs Plastyczny „Jura oczami dziecka w odsłonach czterech pór roku”:

II miejsce- Natalia Bielawska, kl.VI 

III miejsce– Jakub Waszczyk, kl IV

Wyróżnienie– Szymon Suleja, kl IV

Wyróżnienie- Martyna Ziętal,  kl.IV

nauczyciel opiekun- mgr Aneta Biernacka- Francik

16. IV Jurajski Konkurs Plastyczny  dla młodzieży i dorosłych

              „ILUSTRACJA  do  legend, baśni, podań”  2021 

II  miejsce- Eliza Paterczyk , kl.VII

III miejsce- Paweł Chojnacki, kl.VII

nauczyciel opiekun- mgr Aneta Biernacka- Francik

17.Gminny Konkurs Fotograficzny „Uchwyć rędzińską jesień”:

II  miejsce: Mikołaj Staniec, kl. VII
III miejsce: Iza Staszałek kl. VI

Wyróżnienia:

Daria Boryś kl VI, Paweł Chojnacki kl.VII

nauczyciel opiekun- mgr Izabela Szymaczek

18.Gminny Konkurs Plastyczny ,,Na Kartkę Wielkanocną 2021″:

     I miejsce – Julia Urbaniec, kl. IV

     I miejsce – Dominik Trzciński, kl.VII

     II miejsce – Martyna Ziętal ,kl. IV

     II miejsce – Klaudia Urbaniec, kl.VII

     III miejsce – Eliza Paterczyk , kl.VII

     Wyróżnienie: Sabina Smaga , kl.0

nauczyciel opiekun- mgr Aneta Biernacka- Francik

19.Międzyszkolny Konkurs „Bezpiecznie i przepisowo” – z zakresu bezpiecznego

      i przepisowego zachowania na drogach, zorganizowany przez Cemex Polska

     Sp. z o.o. :

  I miejsce – klasa I za przygotowanie prezentacji, nauczyciel opiekun- mgr Sylwia Banaś

       Niedługo wakacje, a co przed nami ? Odpoczywajmy z przeświadczeniem, że przyszłość przyniesie tylko to,  co dobre i piękne.

                                          RÓB TO, CZEGO  PRAGNIESZ.

                                     MYŚL POZYTYWNIE.

                       STAWIAJ  PRZED  SOBĄ  WYZWANIA.

                       MIEJ CEL, DO KTÓREGO DĄŻYSZ.

                             CIESZ SIĘ TYM, CO ROBISZ.

                     STARAJ SIĘ ZMIENIĆ ŚWIAT NA LEPSZE.

                              STÓJ NA WŁASNYCH NOGACH.

                           BĄDŹ LOJALNY WOBEC INNYCH.

                                      ŻYJ PEŁNIĄ ŻYCI

                                                             Richard Branson


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content