Czas pandemii przyniósł ze sobą różnorodne ograniczenia,  w tym odejście od tradycyjnego modelu nauczania. Sala lekcyjna została zastąpiona przez uczniowskie pokoje, wyposażone w komputery, laptopy, tablety, itp.

   Jak uczniowie oceniają ten, wymuszony sytuacją, sposób nauki? Dla jednych nauka online posiada same zalety, dla innych  wady, a jeszcze inne osoby dostrzegają i pozytywy, i negatywy  tej formy przekazywania wiedzy.

  Okazją do wyrażenia przez uczniów swoich refleksji   na temat nauczania  online stał się Wojewódzki Konkurs Literacki  „Na online jest mi fajnie- jeden dzień z e –lekcji”, zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie oraz Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie.  W literackich zmaganiach uczestniczyli również  uczniowie  Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie, za pomocą oryginalnej formy w humorystyczny sposób, przedstawili swoje spostrzeżenia dotyczące pracy  uczniów podczas zdalnego  nauczania. Konkursowe jury bardzo pozytywnie oceniło wysiłek włożony w przygotowanie literackich tekstów, przyznając następujące miejsca:

I miejsce – Dominik Trzciński, kl. VII

III miejsce: Oliwier Kolmas,    kl. VII

                   Klaudia Urbaniec,  kl.  VII

Uczniowie pisali prace pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego-pani Alicji Piwowarczyk.

Gratulujemy nagrodzonym uczniom  i życzymy nieustającego rozwijania kreatywności.

Kreatywność to wymyślanie, eksperymentowanie, wzrastanie, ryzykowanie, łamanie zasad, popełnianie błędów i dobra zabawa.

(  Mary Lou Cook)

Tekst : mgr Alicja Piwowarczyk


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content