W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie trwa projekt: „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Rędziny”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projektem objęci zostali zarówno uczniowie jak i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie. Jego realizacja rozpoczęła się od 1 grudnia 2020 roku i potrwa 30 czerwca 2021 roku. Najważniejszym jego celem jest podniesienie kompetencji kluczowych u 85 uczniów, poprawa efektywności kształcenia ogólnego, ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Dzięki projektowi 9 nauczycieli uczestniczyło w cyklu szkoleń w zakresie wykorzystania metod eksperymentu w dydaktyce oraz wdrożenia pracy z uczniem w ramach kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się po rynku pracy.

Uczniowie w ramach projektu uczestniczą w zajęciach dodatkowych rozwijających ( prowadzonych metodą eksperymentu) oraz specjalistycznych. W zakresie działań projektowych szkoła i uczniowie skorzystali na zakupie dodatkowych pomocy naukowych służących do prowadzenia zajęć.

Środki finansowe na realizację projektu zostały naszej gminie przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Wartość całkowita projektu i zarazem wszystkie koszty kwalifikowane to 417 675,00 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 375 907,50 zł (90 proc. Kosztów).


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content