Wojewódzki Konkurs Literacki  Zainspirowani Twórczością Marii Konopnickiej...

       Szkoła Podstawowa w Koninie to szkoła z bogatą historią. Od 2007 roku nosi zaszczytne imię Marii Konopnickiej, pozytywistycznej autorki, która ukochała polską wieś  i ludzi tam mieszkających. Jednak współczesne pokolenie Polaków nie zna jej wierszy, nowel, poematów. Dlatego,  dla upamiętnienia patronki szkoły  i przypomnienia jej twórczych dokonań nie tylko uczniom konińskiej szkoły, w styczniu 2021r., dyrektor szkoły – dr Adama Jaruga oraz polonistki: mgr Alicja Piwowarczyk i mgr Agnieszka Górniewicz  zorganizowali Wojewódzki Konkurs Literacki Zainspirowani Twórczością Marii Konopnickiej...

   Konkurs, skierowany do uczniów szkół podstawowych, miał również na celu zapoznanie  dzieci i młodzieży z  wartościami i postawami  życiowymi ukazanymi w utworach Marii Konopnickiej, rozwijanie  wrażliwości literackiej, wyobraźni  oraz aktywności twórczej uczniów. Stał się  także okazją do  zaprezentowania przez dzieci i młodzież  swoich uzdolnień i zainteresowań.

 Cieszy fakt, że w dobie komputeryzacji i  informatyzacji, znaleźli się uczniowie, którzy chcieli uczestniczyć   w  literackich zmaganiach. Do Szkoły Podstawowej w Koninie napłynęły prace  z 19 szkół województwa śląskiego :  Katowic, Tarnowskich Gór, Bytomia, Skoczowa, Ustronia, Lędzin, Tych, Truskolasów, Starego Cykarzewa, Poczesnej, Kamienicy Polskiej, Biskupic, Słowika oraz  Rędzin( ZSP nr 2),Konina.

Literacki turniej  odbywał się    w 3 kategoriach wiekowych:

I grupa  –  klasy I-III

II grupa –  klasy IV-VI

III grupa –  klasy VII-VIII.

  Zadaniem uczniów było napisanie pracy  na  temat, właściwy dla grupy wiekowej:

I grupa:

* „Stefku, jeżeli chcesz, żeby Cię inni lubili…”- w oparciu o wiersz pt. „Stefek Burczymucha” 

napisz opowiadanie, w którym inni, wymyśleni  bohaterowie  nauczą Stefka,  jak postępować, aby

 być lubianym .

II grupa  :

* Każda  rodzina jest wyjątkowa… – w dowolnej formie  rozwiń myśl, w oparciu o własne doświadczenia  i wybrane przez siebie utwory M. Konopnickiej, np.: Dym,  Nasza szkapa.

III grupa  :

*Szanowna Pani Mario! Dzięki Pani zrozumiałam/ zrozumiałem, że…. – rozwiń myśl w dowolnej formie, wykorzystując znajomość utworów M. Konopnickiej  i własne przemyślenia.

Jury przyznało: 3  pierwsze miejsca , 6-drugich i 6 – trzecich miejsc.

   34  przysłane  teksty wyróżniały się  rozmaitością zastosowanych form (opowiadanie z dialogiem, rozprawka, list, kartka z pamiętnika, felieton, reportaż, przemówienie wplecione w opowiadanie z dialogiem, wywiad), wysokim poziomem merytorycznym i  językowym oraz   ciekawymi przemyśleniami na temat rodziny, patriotyzmu, ojczystej przyrody, dzieciństwa, kultury osobistej, przyjaźni, empatii, bezpieczeństwa, tolerancji, rodzinnego szczęścia, dobra i zła. Organizatorzy  doceniają  to, że uczniowie szkół  podstawowych chcą i potrafią pisać piękne prace literackie, co jest zasługą ich samych, a także nauczycieli zachęcających do udziału w konkursowych zmaganiach i wspierających przy tworzeniu tekstów literackich oraz  rozwijaniu literackich pasji.

  Bez względu na uzyskany wynik  udział  każdego  dziecka jest sukcesem, gdyż rozwija jego zdolności, umiejętności i charakter. Dlatego tak ważna jest rola  nauczyciela, który  wspiera wychowanka  w realizacji marzeń, pasji, mobilizuje do uczestnictwa  w różnych formach  twórczości, a tym samym  wpływa na  osobowość ucznia i jego przyszłe wybory życiowe.

    Cel konkursu, zorganizowanego w Szkole  Podstawowej im. M. Konopnickiej w Koninie, został osiągnięty, czego dowodem jest  uczestniczenie w literackim turnieju licznej grupy dzieci i młodzieży z województwa śląskiego.

  Dowodem uznania  dla szkoły, za pracę włożoną w zorganizowanie i przeprowadzenie Wojewódzkiego  Konkursu Literackiego  Zainspirowani Twórczością Marii Konopnickiej, jest umieszczenie  go przez  Śląskiego Kuratora Oświaty w wykazie konkursów w roku szkolnym  2020/2021, uwzględnianych  przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

                           Życie ma sens tylko wtedy, gdy robimy to, co kochamy.

                                                                                                         Melissa Darwood

Tekst: mgr Alicja Piwowarczyk


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content