Czcimy pamięć pomordowanych

Od dwóch lat staraniem wójta gminy Rędziny, sołtysa sołectwa Rudniki i tamtejszej rady sołeckiej, a przy współpracy Gminy Kłomnice w Chorzenickim Lesie (w miejscu gdzie hitlerowcy pogrzebali 20 ciał zamordowanych cywilów), stoi głaz i tablica pamiątkowa. Opiekunami tego miejsca jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rudnikach i Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie. W poniedziałek 14 września odbyła się tam uroczystość, upamiętniająca tragiczne wydarzenia z 1942 roku. Na dawnej mogile, kwiaty złożyli: wójt gminy Rędziny Paweł Militowski z sołtysem sołectwa Rudniki Andrzejem Wolskim – Rzewuskim. W imieniu wójta gminy Kłomnice Adam Śliwakowski i Adam Worwąg oraz sołtys sołectwa Michałów Rudnicki Małgorzata Błaszczyk. Symboliczny znicz zapalili dyrektorzy szkół z gminy Rędziny, Dawid Krzętowski i Adam Jaruga.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content