Koniec roku szkolnego to czas podsumowań wszelkich działań podejmowanych w szkole od września do czerwca. Dla społeczności Szkoły Podstawowej w Koninie ten czas okazał się niezwykle owocny.
W roku szkolnym 2019/2020 były podejmowane różnorodne działania mające na celu poprawę efektów nauczania i wszechstronny rozwój uczniów, a także poprawę warunków nauczania. Została wyremontowana szatnia dla uczniów uczestniczących w lekcjach wychowania fizycznego, przygotowano salę do zajęć z pedagogiem, logopedą, psychologiem, przeniesiony do większego pomieszczenia pokój nauczycielski, wyposażono w nowy sprzęt , a dla uczniów zakupiono kolorowe szafki, w których od przyszłego roku szkolnego będą mogli zostawiać kurtki, podręczniki i przybory szkolne. Odnowiono również w czasie wakacji salę dla klasy 0 oraz klas I-III. Dzięki zaangażowaniu : dyrektora, rodziców uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracyjnych , szkoła w Koninie staje się coraz piękniejsza ,a uczniowie mają możliwość poszerzenia wiedzy, nabywania nowych umiejętności, odkrywania swoich talentów, rozwijania pasji, integracji z grupą rówieśniczą poza budynkiem szkolnym. Uczą się stawiania sobie celów i wytrwałości w dążeniu do realizacji marzeń. Wszystko po to, aby w przyszłości stać się ludźmi odpowiedzialnymi za innych i za podejmowane przez siebie decyzje.
Działania rozwijające
1 Zajęcia prowadzone w ramach kampanii edukacyjnej Gminy Rędziny „Segregacja na 5-kę oraz warsztaty ekologiczne realizowane w ramach programu Eko-Edukacji sponsorowane przez firmę CEMEX.
2.Realizacja projektu historycznego z uczniami kl. VII „Bronisław Klimczak- bohater naszej gminy”.
3.Zajecia koła plastycznego, recytatorskiego, teatralnego, zajęcia kreatywne dla klas I-VIII, podczas których uczniowie przygotowywali przedstawienia :
– z okazji Dnia Nauczyciela, „Demeter i Kora, „Jaś , Małgosia i Baba Flora’, „Opowieść wigilijna” ,
– ćwiczyli dykcję, uczyli się recytacji,
-wykonywali stroje, dekoracje i rekwizyty, a także przygotowywali prace na konkursy min. prace plastyczne, ozdoby choinkowe na konkurs „Najładniej udekorowana choinka” w ramach imprezy „Pamiętajmy o tradycji”, zorganizowanej przez GOK w Rędzinach.
4.Zajęcia wyrównujące braki w wiadomościach z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego.
4.Udział uczniów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych: matematycznych, historycznych, języka angielskiego, literackich, literacko-plastycznych, recytatorskich, poetyckich, plastycznych, wokalnych, kaligraficznych.
5.Udział w gminnych zawodach sportowych – piłka nożna chłopców.
6.Nauka oszczędzania w Szkolnej Kasie Oszczędności pod patronatem PKO BP.
7.Udział w „Nocy filmowej” na terenie szkoły.
8.Praca w szkolnym wolontariacie:
-opieka nad psami w Gminnym Schronisku dla Zwierząt w Jamrozowiznie,
-przygotowanie świątecznych ozdób i stroików dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „DAR SERCA”,
-zbiórka zabawek, książek, materiałów plastycznych dla dzieci z oddziału pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.
9..Działania profilaktyczne poprzez przygotowanie i prezentację baśni propagującej ochronę środowiska naturalnego i zdrowy styl życia, pt.„Jaś, Małgosia i Baba Flora”- dla społeczności szkolnej, przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 21 w Częstochowie oraz z ZSP nr 2 w Rędzinach.
10.Zachowanie pamięci o ludziach zasłużonych dla Gminy Rędziny poprzez odwiedzanie miejsc pamięci i porządkowanie grobów tych osób na rędzińskim cmentarzu.
Uroczystości i imprezy
1.Organizacja gminnej uroczystości z okazji Święta Niepodległości.
2.Organizacja regionalnej imprezy „Bieg Pamięci Karola Łąckiego”.
3.Zorganizowanie środowiskowej uroczystości z okazji świąt Bożego Narodzenia z udziałem mieszkańców Konina, Wójta Gminy Rędziny, radnych, dyrektorów placówek oświatowych z terenu gminy oraz całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej w Koninie.
4.Zorganizowanie I Powiatowego Konkursu Literackiego „Zainspirowani Twórczością
Marii Konopnickiej…” pod patronatem Dyrektora Delegatury w Częstochowie
Śląskiego Kuratorium Oświaty, Starosty Częstochowskiego oraz Wójta Gminy Rędziny.
Integracja uczniów na terenie szkoły
1.Szkolne uroczystości: „Pasowanie na ucznia”, z okazji Dnia Chłopaka, Święta Edukacji Narodowej, mikołajek, walentynek, Dnia Babci i Dziadka, Dzień Pluszowego Misia.
2.Bal karnawałowy dla uczniów kl. I – III .
3.Uroczystości klasowe: Dzień Chłopaka, mikołajki, klasowe wigilie, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka.
4. Dyskoteki organizowane przez Samorząd Uczniowski : andrzejkowa, karnawałowo- walentynkowa
Wycieczki i wyjazdy
1.Wyjazd uczniów klas : II – V na „ Zieloną” szkołę do Poręby Wielkiej.
2.Wycieczka uczniów kl.: VII i VIII do Państwowego Muzeum Auschwitz- Birkenau.
3.Wycieczka kl. I- IV do Tarnowskich Gór.
4. Wycieczka historyczna uczniów kl. VII do Kielc w ramach realizacji projektu
„Bronisław Klimczak- bohater naszej gminy”.
5.Wyjazd uczniów kl.: III – V na zajęcia do Multicentrum „Zodiak” w Częstochowie.
6. Wyjazd uczniów z kl. I- III do Manufaktury Słodyczy „Hokus Pokuss” w Żarkach
na warsztaty wytwarzania lizaków.
7.Wyjazd do kina:
– kl. VII na film „Legiony”,
– kl. VI na film „O psie, który wrócił do domu”,
8.Wyjazd :
– kl. IV- VI do Teatru im. A. Mickiewicza Częstochowie na przedstawienie
„Tajemniczy ogród”,
– kl. I- III do Klubu „Politechnik” w Częstochowie na muzyczne przedstawienie
pt. „Kot w butach”.
Promocja szkoły i Gminy Rędziny
1.Udział uczniów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich,
powiatowych, gminnych.
2. Organizacja regionalnej imprezy „Bieg Pamięci Karola Łąckiego”.
3.Prezentacja inscenizacji „Opowieść wigilijna” podczas uroczystości podsumowania
Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Historia pewnego prezentu…”
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rędzinach.
4.Prezentacja baśni propagującej ochronę środowiska naturalnego i zdrowy styl życia,
pt. „Jaś, Małgosia i Baba Flora”- dla przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 21
w Częstochowie oraz z ZSP nr 2 w Rędzinach.
5.Organizowanie uroczystości gminnych, środowiskowych, min. spotkania opłatkowego dla całej społeczności Konina.
6.Zorganizowanie I Powiatowego Konkursu Literackiego „Zainspirowani Twórczością
Marii Konopnickiej…” pod patronatem Dyrektora Delegatury w Częstochowie Śląskiego
Kuratorium Oświaty, Starosty Częstochowskiego oraz Wójta Gminy Rędziny.
7.Zamieszczanie informacji o wydarzeniach i sukcesach uczniów na stronie szkoły i urzędu
Gminy Rędziny
Osiągnięcia uczniów
w I semestrze roku szkolnego 2019/2020
KONKURSY WOJEWÓDZKIE

Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny „Dziś piękność twą widzę i opisuję…”
1. I miejsce
za komiks przedstawiający najpiękniejsze zakątki Polski i zmiany zachodzące w Polsce na przestrzeni 100 lat –
Amelia Szleper kl. VIII
.

Nauczyciel opiekun – Alicja Piwowarczyk

Wojewódzki Konkurs Literacki „Historia pewnego prezentu”
1. I miejsce – Amelia Szleper kl.VIII
2 .II miejsce – Alicja Ryszczuk kl.VII
Nauczyciel opiekun – Alicja Piwowarczyk
3.II miejsce – Lena Mechelewska kl.V
Nauczyciel opiekun – Agnieszka Górniewicz
4 .Wyróżnienie – Martyna Kotowska kl.III.
Nauczyciel opiekun- Sylwia Banaś


Wojewódzki Konkurs Plastyczny na Kartkę Bożonarodzeniową
III miejsce – Adrianna Ziętal kl.V
Wyróżnienie – Oliwier Kolmas kl. VI
Nauczyciel opiekun- Aneta Biernacka-Francik


KONKURSY POWIATOWE
II Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego „Check your English”
1. III miejsce – Piotr Słabosz kl.VIII.
Nauczyciel opiekun- Aleksandra Gancarek

XIV Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy

„Anioły i Pierniki
1.Wyróżnienie – Paweł Dudek kl.VII
Nauczyciel opiekun- Aneta Biernacka-Francik
KONKURSY GMINNE
Gminny Konkurs Plastyczny „ Najpiękniejsza bombka choinkowa
III miejsce – Hanna Badowska – grupa przedszkolna 3- 4 latków
Wyróżnienie– Sandra Błaszczyk – grupa przedszkolna 3- 4 latków

Nauczyciel opiekun- Iwona Badowska

Nagroda Publiczności dla uczniów kl. III
w Konkursie na Najciekawiej Ozdobioną Choinkę, zorganizowanym przez GOK w Rędzinach w ramach spotkania „Pamiętajmy o tradycji”.
Nauczyciel opiekun- Sylwia Banaś

Osiągnięcia uczniów
w II semestrze roku szkolnego 2019/2020

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „ Kangur 2020 ”
1. Wyróżnienie – Alicja Ryszczuk kl.VII

Nauczyciel opiekun- Małgorzata Dydkowska- Chłód
KONKURSY Wojewódzkie Wojewódzki Konkurs Poetycki „Zima w poezji”
Grupa wiekowa kl. IV – VI
1. I miejsce – Damian Olejnik, kl. V
Nauczyciel opiekun – Agnieszka Górniewicz
Grupa wiekowa kl. VII – VIII
1.Wyróżnienie- Maciej Dudek, kl. VII.
Nauczyciel opiekun – Alicja Piwowarczyk

KONKURSY POWIATOWE
Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Piosenki od serca”
1. Wyróżnienie– Iga Kapica, kl. VII.
Nauczyciel opiekun –Karina Barczyk
Powiatowy Konkurs Recytatorski „Zima, zima”

Grupa wiekowa kl. IV – VI
1. III miejsce – Eliza Paterczyk, kl. VI
Nauczyciel opiekun – Agnieszka Górniewicz
Grupa wiekowa kl. VII – VIII
1.III miejsce – Iga Kapica, kl. VII
Nauczyciel opiekun – Alicja Piwowarczyk


I Powiatowy Konkurs Literacki „Zainspirowani Twórczością Marii Konopnickiej…”
pod patronatem Dyrektora Delegatury w Częstochowie Śląskiego Kuratorium Oświaty, Starosty Częstochowskiego oraz Wójta Gminy Rędziny
Grupa wiekowa kl. I –III
1.II miejsce – Julia Urbaniec, kl. III
2.III miejsce- Martyna Kotowska, kl. III
Nauczyciel opiekun- Sylwia Banaś
Grupa wiekowa kl. IV – VI
1. I miejsce – Zuzanna Hibner, kl. IV
Nauczyciel opiekun- Alicja Piwowarczyk
1.II miejsce-Dominik Trzciński, kl. VI

Nauczyciel opiekun- Agnieszka Górniewicz
Grupa wiekowa kl. VII – VIII
1.I miejsce – Agata Mielczarek, kl. VII
2.II miejsce – Emilia Chojnacka, kl. VII
Nauczyciel opiekun – Alicja Piwowarczyk


Przed nami nowy rok szkolny 2020/2021.Jaki będzie? Zobaczymy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content